lg
Vývoj ekonomických ukazovateľov SR
i
Slovenská ekonomika
Prehľad aktuálneho vývoja ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike. HDP na obyvateľa, inflácia a deflácia podľa indexu spotrebiteľských cien, evidovaná nezamestnanosť, minimálna a priemerná mzda, zadĺženosť a daň z príjmov.
slovenskaekonomika.wordpress.com
Katalóg - Spravodajstvo - Ekonomika
2018 Relso Katalóg |

Ekonomické ukazovatele SR

,

HDP na hlavu

,

Inflácia

,

Nezamestnanosť

,

Priemerná mzda

| Nové webstránky