lg
Online editor obrázkov
editor
Picture resizer - Online úprava fotografií
Rýchla a bezplatná online aplikácia na editáciu fotografií. Možnosť zmeny veľkosti, kvality a typu obrázkov. Funkcia zapamätania si zvolených nastavení za účelom efektívnejšej realizácie hromadných úprav.
pic-resizer.sgo1.com
Katalóg - Počítače, Internet - Grafika
2012 Relso Katalóg |

Online foto editor

,

Úpravy fotografií

,

Zmena veľkosti, kvality a typu obrázkov

| Nové webstránky